Zdravje je vrednota, ki se je včasih zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo.
Vsak je tudi sam svojega zdravja kovač. Naredite nekaj zase in za svoje zdravje.
AMBULANTA LAH, d.o.o.
Trata 7,
4224 Gorenja vas
 Zemljevid
112V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112

Nov začetek

Včasih je dobro, da se v življenju malo ustavimo in razmislimo o res pomembnih stvareh. Koliko časa namenimo samemu sebi in svojemu zdravju? Želimo živeti bolj zdravo? . Razmislite katere zdravju koristne in zdravju škodljive navade (razvade) imate v zvezi s prehrano, telesno dejavnostjo, počitkom, obvladovanjem stresa, prostočasnimi aktivnostmi, spalnimi navadami, higieno, nadzorom nad svojim zdravjem, rednim jemanjem zdravil in upoštevanjem navodil v zvezi z zdravjem.

Včasih se problematičnega vedenja ne zavedamo in ga spoznamo šele z opazovanjem, tako, da pišemo dnevnik.

Primer: Če imamo preveliko telesno težo, en teden zapišite vse, kdaj in kaj pojeste in popijete. Ker na težo vpliva tudi gibanje lahko en teden spremljamo koliko se gibljemo. Iz obeh dnevnikov bomo zatem skušali ugotoviti, kje tiči problem..

Lahko pišemo tudi pivski dnevnik, dnevnik ur, ki jih presedimo pred računalnikom, televizijo, …

  1. Korak: Razmislite katere škodljive razvade v zvezi z zdravjem imate.
  2. Korak: Pri vseh razvadah razmislite in dopišite kako pomembno se vam zdi, da bi morali to spremeniti zaradi vašega zdravja ( na lestvici od 0 do 100%). Čim bolj pomembno se vam zdi, da spremenite navado v zvezi z zdravjem, večja je možnost, da boste uspeli. Zapišite si razloge, zakaj je pomembno, da spremenite razvado v zvezi z zdravjem.
  3. Korak: Pri vseh razvadah razmislite še, koliko ste zmožni, da navado spremenite ( na lestvici od 0 do 100%)
  4. Korak: Izberite samo eno razvado, za katero ste ocenili, da ste jo najbolj zmožni spremeniti in se 3 mesece (100 dni) trudite pri novi navadi. Po tem času lahko rečemo, da smo osvojili novo navado.

Če imamo težavo z vztrajanjem lahko tudi opazujemo, v kakšni situaciji in čustvenem stanju spet podležemo stari razvadi.

Da bomo osvojili novo vedenje, ki nam bo prišlo v navado, bomo potrebovali približno 3 mesece 100 novih dni dni.

V psihoterapevtskem smislu vsakemu vedenju lahko pripišemo funkcijo in namen, ki se ga posameznik niti ne zaveda in ravno ta funkcija vzdržuje zdravju škodljive razvade kot so tvegano uživanje alkohola, kajenje, uživanje nedovoljenih drog, nezdrave prehrane, sedeči življenjski slog ipd. Ponavadi imajo zdravju škodljiva vedenja funkcijo takojšnje sprostitve in ugodja, dolgoročno pa lahko usodne posledice za zdravje.

URNIK DELA
Ponedeljek 6.30 do 13.30
Torek 6.30 do 13.30
Sreda 13.00 do 20.00
Četrtek 6.30 do 13.30
Petek 6.30 do 13.30 dopoldan oz 13.00-20.00 popoldan
Odmor za malico: 10.15 do 10.45 in 16.45 do 17.15