Zdravje je vrednota, ki se je včasih zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo.
Vsak je tudi sam svojega zdravja kovač. Naredite nekaj zase in za svoje zdravje.
AMBULANTA LAH, d.o.o.
Trata 7,
4224 Gorenja vas
 Zemljevid
112V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112

Harmonija življenja

HARMONIJA ŽIVLJENJA se kaže v ravnovesju posameznika na vseh področjih:

Zdrav je tisti, ki ima popolno telesno, duševno in socialno blagostanje. To je je stanje dobrega počutja, ko posameznik lahko uresničuje svoje sposobnosti, normalno obvladuje stres v vsakdanjem življenju, svoje delo opravlja produktivno in se tvorno vključuje in je sposoben prispevati k skupnosti, v kateri živi, dela in se ljubi.

V harmoničnem življenju ima posameznik uravnotežen ritem dela, spanja, počitka in prostega časa za prijetne aktivnosti. Vsa področja so v ravnovesju, ne prevladuje le eno na račun drugega.

Družina mu je osnova in baza, kjer uresničuje veliko svojih osnovih potreb.Ima dober partnerski odnos in spolno življenje. Dobro opravlja svojo vlogo in dolžnosti v družini in je pri tem srečen. Ima mrežo sorodnikov, dobrih prijateljev in znancev, ki mu nudijo prijetno in varno okolje.

Harmoničen posameznik si vzame čas, ki ga preživi sam s seboj, da osebno raste. Naredi tudi nekja za dušo, duhovnost in najde smisel v življenju.

Harmoničen posameznik se vse življenje izobražuje in uči ter sprejema novosti. Ima rad svoj poklic in gradi svojo kariero. Posveča čas in skrb svojim financam in premoženju. Skuša prispevati k boljšem svetu in se tvorno udejstvuje v družbi.

URNIK DELA
Ponedeljek 6.30 do 13.30
Torek 6.30 do 13.30
Sreda 13.00 do 20.00
Četrtek 6.30 do 13.30
Petek 6.30 do 13.30 dopoldan oz 13.00-20.00 popoldan
Odmor za malico: 10.15 do 10.45 in 16.45 do 17.15