Zdravje je vrednota, ki se je včasih zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo.
Vsak je tudi sam svojega zdravja kovač. Naredite nekaj zase in za svoje zdravje.
AMBULANTA LAH, d.o.o.
Trata 7,
4224 Gorenja vas
 Zemljevid
112V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112

Število opredeljenih pacientov

Skrbimo za 1950 pacientov, naš glavarinski količnik je 2233, kar je nad priporočenimi strokovnimi smernicami, zato je za pregled pacienta rezerviranih zgolj sedem minut in v času enega obiska ne bomo mogli obravnavati vseh pacientovih zdravstvenih težav.