Centralno naročanje na cepljenje proti COVIDU ezdravje
Zdravje je vrednota, ki se je včasih zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo.
Vsak je tudi sam svojega zdravja kovač. Naredite nekaj zase in za svoje zdravje.
AMBULANTA LAH, d.o.o.
Trata 7,
4224 Gorenja vas
 Zemljevid
112V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112

Pacientov osebni (e) karton

Vse paciente spodbujamo, da zgledno skrbijo za svoje zdravje in zdravstveno dokumentacijo.

  1. Nosijo vedno pri sebi krajši zapis kroničnih diagnoz, alergij in stalne terapije ter številke najbližjega svojca ali druge osebe, ki se jo obvesti v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja
  2. Lahko zapišete zgodovino zdravja od rojstva dalje t.i. anamnezo, ki jo urejeno vedno prineste na preglede: Bolezni, ki se pogosteje pojavljajo pri sorodnikih, Otroške bolezni, Dosedanje bolezni – pomebnejše bolezni in poškodbe, operacije, posegi, morebitne alergije, neprenašanje zdravil in ostale podatke v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem.
  3. Zapisi v zvezku o kronologiji zdravstvenih težav, datumi kontrolnih pregledov
  4. Kronološko in po diagnozah urejene izvide.

V zadnjem času je tudi vse več e zdravstvenih kartonov, ko ima posameznik na pametnem telefonu večino podatkov in izvidov o svojem zdravstvenem stanju ali pa preko aplikacij dostopa do njih.

Večino novejših izvidov o svojem zdravju lahko vidite preko aplikacije e zdravja https://zvem.ezdrav.si/domov

Ena od možnosti e zdravstvenega kartona in komunikacije z zdravnikom je tudi aplikacija https://www.gospodar-zdravja.si/, kjer pa se je potrebno registrirati.

URNIK DELA
Ponedeljek 6.30 do 13.30
Torek 6.30 do 13.30
Sreda 13.00 do 20.00
Četrtek 6.30 do 13.30
Petek 6.30 do 13.30 dopoldan oz 13.00-20.00 popoldan
Odmor za malico: 10.15 do 10.45 in 16.45 do 17.15