Centralno naročanje na cepljenje proti COVIDU ezdravje
Zdravje je vrednota, ki se je včasih zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo.
Vsak je tudi sam svojega zdravja kovač. Naredite nekaj zase in za svoje zdravje.
AMBULANTA LAH, d.o.o.
Trata 7,
4224 Gorenja vas
 Zemljevid
112V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112

Bolniški stalež

Bolniški stalež predpisujemo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v skladu z Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pacient ob koncu meseca ali zaključku oz. prejemu odločbe prejme Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela.

OSEBNI ZDRAVNIK ZAVAROVANCA ima pravico za izdajo bolniškega staleža:

  • 30 koledarskih dni zaradi bolezni, poklicne bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, poškodbe po tretji osebi izven dela, izolacije in spremstva
  • 7 delovnih dni za nego zakonca; v tem primeru predlaga nego osebni zdravnik zakonca, ki potrebuje nego, osebnemu zdravniku zakonca, ki ga neguje.

Stalež lahko osebni zdravnik odobri za nazaj za največ za 3 delovne dni.

OTROKOV OSEBNI ZDRAVNIK ima pravico za izdajo bolniškega staleža:

  • 7 delovnih dni za nego otroka, starejšega od 7 let;
  • 15 delovnih dni zaradi nege otroka do 7 let starosti in starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka;
  • 30 koledarskih dni zaradi spremstva.

Daljšo zadržanost od dela lahko odobri le imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija. Zato mora osebni zdravnik, če meni, da zavarovanec še vedno ni zmožen za delo oziroma, da je ožji družinski član še vedno potreben nege, vsaj 3 dni pred iztekom prej navedenih rokov, zavarovano osebo napotitik imenovanemu zdravniku in mu posredovati tudi vso potrebno dokumentacijo. Zavarovanec lahko izjemoma uveljavlja pravico do zadržanosti od dela zaradi nege, ki je daljša od 15 oziroma 30 delovnih dni zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka, oziroma v drugih izjemnih primerih. Za oceno o utemeljenosti podaljšane nege je pristojen imenovani zdravnik. Nega v tem primeru lahko traja skupaj največ do 6 koledarskih mesecev.

Pravica do spremstva

Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča, ima pravico do spremstva na poti, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati. Potrebo po spremstvu ugotovi osebni zdravnik, od njega pooblaščeni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija, v primerih nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pa tudi drug zdravnik.

URNIK DELA
Ponedeljek 6.30 do 13.30
Torek 6.30 do 13.30
Sreda 13.00 do 20.00
Četrtek 6.30 do 13.30
Petek 6.30 do 13.30 dopoldan oz 13.00-20.00 popoldan
Odmor za malico: 10.15 do 10.45 in 16.45 do 17.15